Aktuell info finns på följande länkar,
https://www.brfskarpovagen.se/2022/05/04/arbete-med-entreportarna/
https://www.brfskarpovagen.se/2022/05/04/viktig-info-garagerenovering/

  • Entréeväggarna kommer under april att målas om i vitt för att fräscha upp och täcka hål samt skador på väggarna.
  • Arbetet med att byta ut alla entréportar kommer påbörjas och arbetet planeras att vara färdigt innan sommarens slut. Området runt entrén kommer också få en uppfräschning. Samt ny belysning utanför portarna.
  • Låscylindrarna på samtliga portar kommer under slutet av april att bytas ut. Då kommer man endast kunna använda nyckelbricka för att komma in, samt portarna kommer stå låsta dygnet runt. Mer information kommer aviseras i portarna.
  • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer utföras – mer information kommer i brevlådan.
  • Renovering av garaget, information kommer till de som direkt påverkas och kommer behöva flytta sina bilar.