Kallelsen till årsstämman 2022 har nu delats ut till samtliga brevlådor, vi hoppas så många som möjligt kan närvara.

Årsstämma äger rum söndagen den 22 Maj kl 15.00.

Årsredovisningen för 2021 hittar du här,