Under måndagen den 27/6 kommer arbetet påbörjas av installation av läsare till soprummen. Detta kommer innebära att när arbetet är färdigt, kommer man endast komma in i soprummen med hjälp av sin bricka, samma som till portén.