Just nu pågår omfattande renoveringsarbete med tvättstugebyggnaden.

Under denna tiden går det inte hyra lokalen.