Styrelsen har sedan ett par år tillbaka haft en plan och följt en riktlinje där vi årligen höjt avgiften med 2% för att hålla intäkterna i nivå med ökade utgifter, indexregleringar och inflation.

Styrelsen fortsätter följa denna riktlinje, där vi ska ha en skälig och i jämförelse låg avgift, samt fortsätta att göra sunda och effektiva investeringar i vårt område och förening.

Vi har i samråd med vår ekonomiska förvaltare beslutat att göra en avgiftshöjning på totalt 5.7% från 1 januari 2024 för att kunna fortsätta följa denna riktlinje trots höjda räntor, ökande priser på el och vatten, indexregleringar och generellt ökande omkostnader.

Parkering- och garageavgifterna har varit oförändrade sedan 2015/2016 i vår förening. Från den 1 januari 2024 gör vi nu en höjning med 50SEK per plats, av samma anledningar som höjning av lägenhetsavgiften. Vi kommer efter höjningen ligga mer i nivå med närliggande föreningar, men fortsatt placera oss något under dem.

Mer information kring amorteringar på bl a lån kommer självklart finnas att tillgå i årsredovisningen samt redovisas på årsstämman under 2024.