Enligt nationell lagstiftning är det obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter att sortera matavfall från 1 januari 2024.

Nacka kommun har fått dispens från kravet på obligatorisk matavfallsinsamling under 2 år och därmed gäller detta inte förrän från 1 januari 2026 i Nacka.

Mer information från Nacka finns här, https://www.nacka.se/nackavattenavfall/nyheter/2024/01/lagkrav-pa-utsortering-av-matavfall-1-januari-2024/

Styrelsen har haft en nära dialog med kommunen kring detta och fortsätter ha det. Arbetet fortlöper med planering för hantering av fraktioner och mer information kring detta kommer under våren.

Om ni har frågor så kontakta oss