Föreningen har gett i uppdrag till en entreprenör att kontrollera värmesystemet i våra fastigheter / lägenheter.

En avisering från entreprenören kommer ske i entrén samt i brevinkast i lägenheterna. Mer information kring datum och tid finnes där.