Tisdag den 23 april 08:00 kommer parkeringsdäcket sandsopas.

Inga bilar på parkeringsdäck eller på gårdarna, bilar hänvisas till infartsparkeringen.