Den 2 maj kl 08:00 kommer AFF sandsopa samtliga parkeringsplatser i garaget. Glöm inte flytta din bil!

Inga bilar får vistas på gården under tiden, utanvisas till infartsparkeringen