Under vecka 22 kommer det ske asfalteringsarbete i området. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet under vissa perioder.

Se bilaga för mer info,