Andrahandsuthyrning

NYTT!
Ansökan för andrahandsuthyrning sker via Kundportalen på Simpleko.
Klicka här för att komma logga in på portalen

Klicka sedan på ”Din lägenhet/lokal” och sedan ”Ansökan om andrahandsuthyrning”

Perioden får omfatta max 6 månader sedan måste ny ansökan skickas in. Orsak till andrahandsuthyrningen ska framgå i samband med ansökan.

Styrelsen kan komma kräva intyg eller underlag som stärker anledningen till andrahandsuthyrning. Exempelvis studier, arbete på annan ort etc.

I samband med ansökan, skall också en kopia på hyresavtalet mellan den som hyr ut och den som hyr redovisas till Styrelsen.

Fr.o.m 2018-11-01 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning enligt stadgarna, 10% av gällande prisbasbelopp. Avgiften debiteras månadsvis via Simpleko.


Renovering

Har du planer på att renovera? Då behöver du först läsa igenom dokumentet ”Renovering – Riktlinjer och att tänka på” här nedan.

Sedan fylla i dokumentet ”Ansökan – Lägenhetsrenovering” och skicka in till styrelsen, antingen via mail eller post, efter det återkommer styrelsen med beslut.


Reperationsfond

De som köpte sin bostadsrätt vid tillträdet den 28/11 2013 har fått tillgång till en inre reparationsfond på 25.000kr. Fonden går att nyttja till standardhöjande åtgärder som t. ex renovering, nytt golv, målning, tapeter och vitvaror. Inköpen ska styrkas med kvitto.

Skicka kvitton samt blanketten nedan till,

SIMPLEKO AB
BOX 307
751 05 UPPSALA


Alternativt, scanna in och skicka ifylld blankett med kvitton till info@simpleko.se


Därefter attesterar styrelsen och utbetalning kan ske. Den inre reparationsfonden går ej att använda till lösöre t.ex. TV, stereo, möbler.