Andrahandsuthyrning

Fr.o.m 2018-11-01 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning enligt stadgarna, 10% av gällande prisbasbelopp. Avgiften debiteras månadsvis via Simpleko (fd RB Ekonomi)

Perioden får omfatta max 6 månader sedan måste ny ansökan skickas in. Orsak till andrahandsuthyrningen ska bifogas med ansökan.

I samband med ansökan, skall också en kopia på hyresavtalet mellan den som hyr ut och den som hyr redovisas till Styrelsen.

Ansökan skickas per post (alt. lägg i föreningensbrevlåda) eller påskrivet och inskannat via kontaktformuläret på hemsida.

Brf Skarpövägen
Skarpövägen 17
13232 Saltsjö-Boo


Renovering

Går du i renoveringstankar? Kontakta styrelsen först.

Mer info kommer inom kort vad som kan göras utan att styrelsen kontaktas.


Reperationsfond

De som köpte sin bostadsrätt vid tillträdet den 28/11 2013 har fått tillgång till en inre reparationsfond på 25.000kr. Fonden går att nyttja till standardhöjande åtgärder som t. ex renovering, nytt golv, målning, tapeter och vitvaror. Inköpen ska styrkas med kvitto.

Skicka kvitton samt blanketten nedan till,

Brf Skarpövägen
c/o Simpleko AB
Box 84
831 21 Östersund


Alternativt, scanna in och skicka ifylld blankett med kvitton till info@simpleko.se


Därefter attesterar styrelsen och utbetalning kan ske. Den inre reparationsfonden går ej att använda till lösöre t.ex. TV, stereo, möbler.