Kategori

Information

Arbete med entréportarna

Under vecka 19 kommer arbetet påbörjas med utbyte av entréportarna, soprumsdörr samt allmän uppfräschning vid entrén. Arbetet förväntas pågå till vecka 23 / 24. Vi ber alla ha överseende med att under denna perioden kan det bli lite rörigt.

VIKTIG INFO! Renovering – Garage / Parkering

Den är informationen gäller alla som har garage/parkeringsplats hos Brf Skarpövägen. Informationen kommer även aviseras i portar och i brevlådor

Viktigt! Byte av låscylindrar

Samtliga lås till entréportarna kommer få nya låscylindrar den 2:a maj. Läs bifogad för mer information,

Uppfräschning entréerna samt ny belysning

Nu är uppfräschningen (lagning + målning, vitt) efter att den digitala tavlan och den gamla tavlan flyttades färdig. Nästa steg är utbyte av samtliga portar och fortsättning av uppfräschning av entréerna. Samtliga entréportar har nu fått två nya belysningskällor med… Fortsätt läsa →

Kallelse till årstämman 2022

Kallelsen till årsstämman 2022 har nu delats ut till samtliga brevlådor, vi hoppas så många som möjligt kan närvara. Årsstämma äger rum söndagen den 22 Maj kl 15.00. Årsredovisningen för 2021 hittar du här,

Info – På gång under 2022

Aktuell info finns på följande länkar,https://www.brfskarpovagen.se/2022/05/04/arbete-med-entreportarna/https://www.brfskarpovagen.se/2022/05/04/viktig-info-garagerenovering/ Entréeväggarna kommer under april att målas om i vitt för att fräscha upp och täcka hål samt skador på väggarna. Arbetet med att byta ut alla entréportar kommer påbörjas och arbetet planeras att vara… Fortsätt läsa →

Utdelning av nyckelbrickor (sista tillfället)

Hej! Du som ännu inte hämtat ut dina nyckelbrickor måste göra det vid något av följande två tillfällen, ONSDAG 23 MARS           19:00 – 20:00 MÅNDAG 28 MARS          19:00 – 20:00 Styrelsen kommer finnas på plats i föreningslokalen (ingång… Fortsätt läsa →

Motioner till årsstämman 2022

Information uppsatt i portarna gällande motioner inför årsstämman. Se bifogad fil för mer information.

Montering av ny digital porttavla

Nu har de nya porttavlorna monterats i portarna och de gamla anslagstavlorna har ersatts av ”snäpplister”. Den stora informationstavlan är flyttad till ovanför elementet. Porttavlan är ännu inte i drift, utan kommer vara fullt fungerande i samband med att systemet… Fortsätt läsa →

AVSTÄNGNING INTERNET

BLP Entreprenad AB har fått i uppdrag av fastighetsägaren att åtgärda brister i skyddsrummet. För att utföra arbetet stänger vi av internet i fastigheten den 3 mars 2022 mellan 07:30 – 14:00. Tack för visad förståelse

© 2022 Brf Skarpövägen