Kategori

Information

Asfalteringsarbete i området

Under vecka 22 kommer det ske asfalteringsarbete i området. Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet under vissa perioder. Se bilaga för mer info,

Sandsopning garaget

Den 2 maj kl 08:00 kommer AFF sandsopa samtliga parkeringsplatser i garaget. Glöm inte flytta din bil! Inga bilar får vistas på gården under tiden, utanvisas till infartsparkeringen

Sandsopning parkeringsdäck

Tisdag den 23 april 08:00 kommer parkeringsdäcket sandsopas. Inga bilar på parkeringsdäck eller på gårdarna, bilar hänvisas till infartsparkeringen.

Motioner till årsstämman 2024

Information är nu uppsatt i portarna gällande motioner inför årsstämman 2024. Se bifogad fil för att ta del av samma information som i portarna.

Kontroll av värmersystem

Föreningen har gett i uppdrag till en entreprenör att kontrollera värmesystemet i våra fastigheter / lägenheter. En avisering från entreprenören kommer ske i entrén samt i brevinkast i lägenheterna. Mer information kring datum och tid finnes där.

Information gällande matavfall

Enligt nationell lagstiftning är det obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter att sortera matavfall från 1 januari 2024. Nacka kommun har fått dispens från kravet på obligatorisk matavfallsinsamling under 2 år och därmed gäller detta inte förrän från 1 januari… Fortsätt läsa →

Avgiftshöjning från 1 januari 2024

Styrelsen har sedan ett par år tillbaka haft en plan och följt en riktlinje där vi årligen höjt avgiften med 2% för att hålla intäkterna i nivå med ökade utgifter, indexregleringar och inflation. Styrelsen fortsätter följa denna riktlinje, där vi… Fortsätt läsa →

Information gällande renoveringar

Nu finns det mer detaljerad information kring renoveringar i lägenheterna. I linje med dom stadgeförändringar och lagändringar som gjorts så finns det nu ett levande dokument med riktlinjer och saker att tänka på inför renoveringar, även ett obligatoriskt ansökningsförmulär. Mer… Fortsätt läsa →

Vattenavstängning 7/9

Torsdagen den 7/9 kommer vattnet vara avstängt mellan 08:00 och 16:00. Det gäller för både varmvatten och kallvatten.

Hissbyte Skarpövägen 13

Måndagen den 25/9 påbörjas arbetet med utbyte av hiss i Skarpövägen 13. Arbetet förväntas pågå i ca 6 veckor.

© 2024 Brf Skarpövägen