Styrelsen håller just nu på med planeringsarbete inför föreningens årsstämma 2021.

På grund av den fortsatt rådande pandemin så utvärderar nu styrelsen olika alternativ för att kunna hålla och genomföra en stämma.

Mer information kommer framöver.

Enligt föreningens stadgar skall medlemmar kunna lämna sina eventuella motioner innan årsstämman för behandling.

Vi önskar därför få in eventuella motioner från Er till årsstämman. Om ni har något ni önskar ta upp på årsstämman så ska detta ske skriftligt enligt mallen nedan.

Motionerna ska vara oss tillhanda senast 19:e Februari 2021 för att kunna behandlas på årsstämman.
Motionen skall utformas enligt denna mall

Inkomna motioner som ej följer mallen kommer ej hanteras.

Rubrik:
Till årsstämman 2021, Brf Skarpövägen

Titel:
Motion angående ”kort titel som sammanfattar ärendet”

Historia/bakgrund:
– Anledningen till att du skriver motionen
– Problemställningen
– Vilka fördelar som kan uppnås
– Konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen


Yrkande:
– Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
– Yrka på vad du önskar. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsstämman om det är oklart vad förslagsställaren vill
uppnå.
– Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.

Underskrift och kontakt:
Underskrift och namnförtydligande krävs, samt adress och telefonnummer.

Motionen postas till eller läggas i föreningens brevlåda,
Brf Skarpövägen
Skarpövägen 17
132 32 Saltsjö-Boo