Samtliga lås till entréportarna kommer få nya låscylindrar den 2:a maj.

Läs bifogad för mer information,