Nu är uppfräschningen (lagning + målning, vitt) efter att den digitala tavlan och den gamla tavlan flyttades färdig. Nästa steg är utbyte av samtliga portar och fortsättning av uppfräschning av entréerna.

Samtliga entréportar har nu fått två nya belysningskällor med inbyggda rörelsesensorer.